Şarap Filtrasyon

Şarap Filtrasyonu

Şarap Filtrasyonu;  Sıvılar içerisindeki katı maddelerin süzülerek ayrılması işlemine “ Filtrasyon “ denir. Çoğunlukla üreticiler durultma işleminden sonra şarabı daha da berraklaştırmak için aşağıda bahsi geçen yöntemler ile filtre ederler. Filtrasyon işleminde şarabın tat, buke gibi duyusal özelliklerine olumsuz etki etmemesine dikkat edilmeli, gerekli özen gösterilmelidir.Şarap FiltrasyonuKieselgur ( Kizelgur toprağı ) Filtreler; Özellikle çok tortulu şarap veya şıraların ön filtrasyonunda kullanılır. Özel süzücü katmanlar üzerine Kizelgur toprağından oluşturulmuş 2-3 cm kalınlığındaki keklerden yine şarap içerisine özel doz ayarlayıcı ile sürekli Kizelgur toprağı verilerek süzülmenin yapıldığı bir filtrasyon işlemidir.Plakalı Filtreler; Süzücü levhaların plakalar arasına yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile oluşan düzenekten belli bir basınçla verilen şarabın geçerken tortu maddelerini süzücü plakalara bırakması ile yapılan işlemdir. Süzücü plaklar süzmenin gerektirdiği hassasiyete göre seçilir. Ev şarapçılığında da kullanılan bu sistemde dikkat edilmesi gereken husus şarap süzmeye başlanmadan önce sisteme su verilerek levhaların yıkanması ve şarabı süzmeye hazır olmasını sağlamak olmalı.Cross-Flow Membran Filtreler; Gözenek çapı 0,3 mikrometrenin üzerinde olan kolloidlerden şarabımızı plakalı filtreler kolayca ayırırlar. Şarapta problem yaratan kolloidlerin büyüklükleri 0,1 mikrometrenin altında olanlardır. Böyle durumlarda membran fitreler tercih edilmektedir.Fermantasyonun hemen ardından uygulanacak cross-flow filtrasyonla şarap mikroorganizmalardan arındırılırsa, uçucu asit artışı ve biyolojik asit azalması gibi olumsuzluklar engellenmekte, daha az kükürt kullanmak yeterli olmakta, ayrıca şarap taşını çökertmek için başka bir uygulamaya gerek kalmamaktadır. Ancak bu filtrasyondan önce ön filtrasyon yapılması gerekmektedir. Şarap filtrasyonu aşamalarından en önemlisi budur.Evde Şarabını Yapanlara Şarap Filtrasyon Tavsiyeleri Müsaade edilen 350 litre şarap yapımı için en uygun filtre sistemi olarak Plakalı filtreler uygun görünse de bu kadar maddi külfetin altına ancak birden fazla kişi ile ortaklaşa girilmesi normaldir. Hatta 15 x 15 – 20 x 20 plakalı amatörler için üretilen küçük filtreler uygun fiyata temin edilebilir ve birkaç kişi birleşerek alınıp kullanılabilir.Plakalı filtre yapma imkanı olmayanların sadece bir huni içerisine filtre kağıdını koyarak filtre etmeleri de yeterli olmaktadır. Dikkat edilmesi geren husus şarabın, hava ile fazla temas etmemesi ve dolaysıyla okside olmaması için gerekli süratin sağlanmasıdır. Evde şarabını yapan müşterilerimiz şaraplarını hiç filtre etmeden de berraklaştırabilirler. Evde şarap yapanlar her zaman şarap yapımında gerekli özeni gösterip, hijyen kurallarını uyguladıkları için şaraplarını sağlıklı olarak üretirler. Bu şekilde sağlıklı üretilen şarapların da durultulmasında bir sorun yaşanmaz. Son aktarması yapılan şaraplarımızı kışı geçirecek şekilde 6 ay kadar serin ve ışık almayan bir yerde cam damacana, meşe fıçı veya paslanmaz çelik tanklarda olgunlaşması için bekletirsek istediğimiz oranda berraklaşma sağlanmış olur. Berraklaşan şaraplar sifon ile tortu üzerinden alınarak tortudan ayrılır ve şişelenir. Kalan tortuları uygun bir kaba toplayıp tekrar tortuların çökmesi beklenir, tortu üzerindeki berrak kısım alınarak değerlendirilir. Şarapların olgunlaştırılması konusunda da bilgi alabileceğiniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla oku...